Konceptet Därproducerat

Vårt koncept

Därproducerat är ett koncept som talar om för konsumenten vart en förädlad livsmedelsprodukt är tillverkad och vart ingredienserna i produkten kommer i från.

Konceptet Därproducerat kom till när vi funderade över hur vi skulle kunna kommunicera att den glass vi tillverkar har en ”äkthetsstämpel”. Att på förpackningarna skriva att glassen är närproducerad var uteslutet, glassen tillverkas i Småland och skall kunna säljas inom en radie av ca 50 mil. För dem som bor en bit bort är glassen därmed inte närproducerad. Det fanns också en parallell tanke om att försöka göra glassen spårbar. Där föddes konceptet Därproducerat, som alltså innebär att vi berättar vart produkten är gjord och varifrån råvarorna kommer.

Ägg från Hyltan och Jordbuggar från Småländska Oberga

Vi tror på transparens och vill vara tydliga med att vi inte tillsätter några konstiga tillsatser. Alla ingredienser i vår glass skrivs upp på ”svarta tavlan” i fabriken samt redovisas noggrant på förpackningarna.

Ex. Glada Gubbar:

  • Mjölk och grädde från svenska kossor
  • Ägg från Bröderna Hyltbring i Hyltan
  • Socker från svenska sockerbetor
  • Jordgubbar (29%) från Oberga i Småland